ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเขาแดง

โพสเมื่อ : 15 กันยายน 2563 10:00

            เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว

บ่อน้ำพุร้อนเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563

ประเมินผลโครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแหลมสัก

27 สิงหาคม 2563 10:10

ประเมินผลโครงการการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวชายฝั่ง

27 สิงหาคม 2563 10:00

ประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว "ถิ่นรักนางอุสา ท้าวบารส"

26 สิงหาคม 2563 10:10

ประเมินผลโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูหินจอมธาตุ

26 สิงหาคม 2563 10:00