ประเมินผลโครงการปรับปรุงห้องน้ำนักท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำขุนบง

โพสเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2563 10:10

            เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการปรับปรุงห้องน้ำนักท่องเที่ยว

ณ อ่างเก็บน้ำขุนบง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2563


ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเขาแดง

15 กันยายน 2563 10:00

ประเมินผลโครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแหลมสัก

27 สิงหาคม 2563 10:10

ประเมินผลโครงการการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวชายฝั่ง

27 สิงหาคม 2563 10:00

ประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว "ถิ่นรักนางอุสา ท้าวบารส"

26 สิงหาคม 2563 10:10