ประเมินผลโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองคลาน

โพสเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2563 10:00

            เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองคลาน สะอาด สะดวก ปลอดภัย และได้อัตลักษณ์

ณ อุทยานแห่งชาติคลองคลาน จังหวัด กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2563


ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเขาแดง

15 กันยายน 2563 10:00

ประเมินผลโครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแหลมสัก

27 สิงหาคม 2563 10:10

ประเมินผลโครงการการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวชายฝั่ง

27 สิงหาคม 2563 10:00

ประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว "ถิ่นรักนางอุสา ท้าวบารส"

26 สิงหาคม 2563 10:10