ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 รายการ   ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยวิธีคัดเลือก พ.ศ. 2566   ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศเรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดไฟล์