ประเมินผลโครงการการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือท่องเที่ยวชายฝั่ง

โพสเมื่อ : 27 สิงหาคม 2563 10:00

            เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ

ท่องเที่ยวชายฝั่ง ประเภททุ่นลอยบ้านนางกำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก จังหวัดสุราษร์ธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเขาแดง

15 กันยายน 2563 10:00

ประเมินผลโครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแหลมสัก

27 สิงหาคม 2563 10:10

ประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว "ถิ่นรักนางอุสา ท้าวบารส"

26 สิงหาคม 2563 10:10

ประเมินผลโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว วนอุทยานภูหินจอมธาตุ

26 สิงหาคม 2563 10:00