เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนโป่งพระบาท เทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2563

Image
Image
Image
Image