เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าเพชรบุรีเพื่อรองรับการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวล (Tourism for all) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563

Image
Image
Image
Image