เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ
ท่องเที่ยวชายฝั่ง ประเภททุ่นลอยบ้านนางกำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก จังหวัดสุราษร์ธานี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563

Image
Image
Image
Image