เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ได้ลงพื้นที่ประเมินผลโครงการติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลแหลมสัก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

Image
Image
Image
Image