การประเมินผลโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนทุ่งเทวี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564

 

กิจกรรมที่ดำเนินการ

  • ก่อสร้างหลังคารอบสระความยาว 88 เมตร
  • ปลูกต้นไม้จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 10 ต้น ต้นไทรเกาหลี 46 ต้น
    เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณน้ำพุร้อนทุ่งเทวี
Image
Image
Image